• Điện thoại: 02213.811.767
• Chăm sóc khách hàng: 02213.811.767
• Email chăm sóc khách hàng: ttytkimdong@gmail.com
• Website: www.trungtamytekimdong.vn
• Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng- Huyện Kim Động – Tỉnh Hưng Yên