Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và an toàn y tế, đem lại sự hài lòng cho người bệnh và nhân viên.