• TRUNG TÂM Y TẾ KIM ĐỘNG

    TRUNG TÂM Y TẾ KIM ĐỘNG

    Trung tâm Y tế huyện Kim Động là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Với chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống […]